transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Quantitative transcriptome, proteome and sulfur metabolite profiling of the Saccharomyces cerevisiae response to arsenite

Författare och institution:
Michael Thorsen (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Gilles Lagniel (-); Erik Kristiansson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Christophe Junot (-); Olle Nerman (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Jean Labarre (-); Markus J. Tamás (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Gordon Research Conference on Metals in Biology, Newport, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
Postens nummer:
105546
Posten skapad:
2010-01-05 18:33
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007