transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Activity of the arsenic-responsive transcription factor Yap8p is controlled by the ubiquitin-proteasome pathway

Författare och institution:
Yujun Di (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Markus J. Tamás (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Yeast Genetics and Molecular Biology Meeting, Princeton, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
Postens nummer:
105542
Posten skapad:
2010-01-05 18:21
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007