transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Turgor restoration: the critical event in signal cessation of the HOG pathway

Författare och institution:
Bodil Nordlander (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Peter Gennemark (-); Markus J. Tamás (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Sara Karlgren (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Dag Wedelin (Institutionen för datavetenskap, Chalmers); Stefan Hohmann (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Yeast Genetics and Molecular Biology Meeting, Seattle, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
Postens nummer:
105540
Posten skapad:
2010-01-05 18:12
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007