transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Identifying factors involved in the cellular response to arsenic

Författare och institution:
Michael Thorsen (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Erik Kristiansson (Institutionen för matematisk statistik, Chalmers/GU); Olle Nerman (Institutionen för matematisk statistik, Chalmers/GU); Markus J. Tamás (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Yeast Genetics and Molecular Biology Meeting, Seattle, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
Postens nummer:
105539
Posten skapad:
2010-01-05 18:06
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007