transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Monitoring of the viviparous fish species eelpout (Zoarces viviparus) indicates environmental changes in coastal waters.

Författare och institution:
Lars Förlin (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); Joachim Sturve (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); Jari Parkkonen (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); Erik Kristiansson (Zoologiska institutionen); Noomi Asker (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); D. G. Joakim Larsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi)
Publicerad i:
19th Annual Meeting of SETAC Europe, SETAC 2009 Göteborg, May 31- June 4, 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP
Postens nummer:
105538
Posten skapad:
2010-01-05 17:31
Posten ändrad:
2010-02-12 17:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007