transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cerebrospinal fluid markers of HIV-1 infection and effects of antiviral treatment

Författare och institution:
Magnus Gisslén (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för infektionssjukdomar)
ISBN:
91-628-2241-1
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Datum för examination:
1996-12-06
Opponent:
Anders Sönnerborg, Karolinska Institutet, Stockholm
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
Postens nummer:
105508
Posten skapad:
2010-01-05 15:45
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007