transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spin-torque oscillator with tilted fixed layer magnetization

Författare och institution:
Yan Zhou (-); C.-L. Zha (-); Stefano Bonetti (-); Johan Persson (-); Johan Åkerman (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Applied Physics Letters, 92 s. 262508
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Magnetism
Nyckelord:
spinntronik
Postens nummer:
105440
Posten skapad:
2010-01-05 10:40
Posten ändrad:
2010-01-05 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007