transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Viljan att förvärvsarbeta efter en lotterivinst

Författare och institution:
Tomas Berglund (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Arbetsmarknad och arbetsliv, ( 2 ) s. 12
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Postens nummer:
105405
Posten skapad:
2010-01-04 23:11
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007