transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Changes of Employer, Employment Protection and Labour Market Attachment: An Analysis of Swedish Data from 1972 to 1998

Författare och institution:
Tomas Berglund (Sociologiska institutionen); Bengt Furåker (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Blanpain, R., (ed) The Modernization of Labour Law and Industrial Relations in a Comparative Perspective., s. 212-232
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Walters Kluwer
Förlagsort:
The Netherlands
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Postens nummer:
105402
Posten skapad:
2010-01-04 22:57
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007