transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pseudo spin valves based on L1_0 (111)-oriented FePt fixed layer with tilted anisotropy

Författare och institution:
C.-L. Zha (-); Johan Persson (-); Stefano Bonetti (-); Y.-Y. Fang (-); Johan Åkerman (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Applied Physics Letters, 94 s. 163108
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Magnetism
Nyckelord:
spinntronik
Postens nummer:
105392
Posten skapad:
2010-01-04 21:52
Posten ändrad:
2010-01-04 21:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007