transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Study of Pseudo Spin Valves Based on L1_0 (111)-Oriented FePt and FePtCu Fixed Layer With Tilted Magnetocrystalline Anisotropy

Författare och institution:
C.-L. Zha (-); Johan Åkerman (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
IEEE Transactions on Magnetics, 45 ( 10 ) s. 3491-3494
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Magnetism
Nyckelord:
spinntronik
Postens nummer:
105387
Posten skapad:
2010-01-04 21:42
Posten ändrad:
2010-01-05 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007