transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Biodiversity, biogeography and zonation of marine benthic micro- and macroalgae in the Arctic and Antarctic

Författare och institution:
Angela Wulff (Institutionen för marin ekologi); K. Iken (-); M. L. Quartino (-); Adil Y Al-Handal (Institutionen för marin ekologi); C. Wiencke (-); M. N. Clayton (-)
Publicerad i:
Botanica Marina, 52 ( 6 ) s. 491-507
ISSN:
0006-8055
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
105368
Posten skapad:
2010-01-04 17:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007