transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Power, Identity and Modernity. Individualisation and Destabilisation in a Globalised World

Författare och institution:
Ulf Bjereld (Statsvetenskapliga institutionen); Ann-Marie Ekengren (Statsvetenskapliga institutionen); Isabell Schierenbeck (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
International Review of Sociology, 2009, No 2, 19 ( 2 )
ISSN:
0390-6701
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
globalisering individualisering destabilisering
Postens nummer:
105337
Posten skapad:
2010-01-04 15:36
Posten ändrad:
2010-02-23 23:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007