transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Regulatory control of both microtubule- and actin-dependent fish melanosome movement

Författare och institution:
Helen Nilsson Sköld (Institutionen för marin ekologi); Elisabeth Norström (Zoologiska institutionen); Margareta Wallin (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Pigment cell research, 15 ( 5 ) s. 357-366
ISSN:
1755-1471
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
Postens nummer:
105284
Posten skapad:
2010-01-04 13:21
Posten ändrad:
2010-01-05 11:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007