transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Building bridges? Kirstenbosch Botanical Garden and Protea Village, Cape Town

Författare och institution:
Anna Bohlin (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, 22 s. 15-17
ISSN:
1652-2362
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Kirstenbosch Botanical Garden is a popular tourist attraction in Cape Town, South Africa. Yet it is faced with a legacy marked by colonialism and apartheid which often goes unacknowledged. A recent land claim is changing this and Kirstenbosch is currently trying to find ways to promote more inclusive perspectives on the garden’s past. This article looks at the ways that the landscape can elicit new perspectives on history and potentially bridge social divisions stemming from the past.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
105275
Posten skapad:
2010-01-04 12:20
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007