transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svarta lådor i polisbilar

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Nya Ludvika Tidning den 31 december 2009,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Svart låda, polisfordon, skadeprevention, IDR-utrustning, trafiksäkerhet
Postens nummer:
105236
Posten skapad:
2010-01-03 20:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007