transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Counting Schrödinger boundstates: semiclassics and beyond.

Författare och institution:
Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Michael Solomyak (-)
Publicerad i:
Sobolev spaces in mathematics. Int. Math. Ser. (N. Y.), 9, Springer, New York, 2009., II s. 329-353
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Nyckelord:
Schrödinger operator, spectrum
Postens nummer:
105211
Posten skapad:
2010-01-02 22:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007