transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Does victim age differentiate between perpetrators of sexual child abuse? A study of mental health, psychosocial circumstances, and crimes

Författare och institution:
Anita Carlstedt (-); Thomas Nilsson (-); Björn Hofvander (-); Agneta Brimse (-); Sune Innala (Psykologiska institutionen); Henrik Anckarsäter (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Sex Abuse, 21 ( 4 ) s. 442-454
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
105196
Posten skapad:
2010-01-01 17:22
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007