transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Syftet är alltid att få spinn

De politiska partiernas strategiska kommunikation inför EU-parlamentsvalet 2009

Författare och institution:
Marie Grusell (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Lars Nord (-)
ISBN:
Demokratiinstitutet 851 70 Sundsvall
Antal sidor:
72
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Demokratiinstitutet 851 70 Sundsvall
Förlagsort:
Sundsvall
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I början av sommaren 2009 var valtemperaturen högre än någonsin tidigare under en svensk kampanj inför ett Europaparlamentsval. Förväntningarna om det stora genombrottet för svensk Europadebatt märktes bland politiker och debattörer, i mediebevakning och på bloggar. Vissa gladdes över att debatten bytt fokus från ja eller nej till EU till att handla mer om politiska förslag, prioriteringar och idéer för Europasamarbetet. Andra uppmuntrades av det ökade intresset från partier, medier och medborgare. Samtidigt är Europaparlamentsvalens tyngd i Sverige fortfarande långt ifrån riksdagsvalens. De betraktas fortfarande som second-order elections med helt andra egenskaper och förutsättningar än valen till riksdagen, vilket märks tydligt i hur många svenska medborgare som utnyttjar sin rösträtt vid de olika valtillfällena. I denna rapport analyserar Marie Grusell och Lars Nord de svenska partiernas strategiska kommunikation under denna valkampanj. Som författarna skriver innebar valkampanjen både nya förutsättningar och business as usual för partierna, men samtidigt ”tyder mycket på att partierna planerade denna valrörelse mer noggrant än tidigare”. Rapporten är en del av ett internationellt forskningsprojekt om EUvalet som bland annat studerar professionaliseringen av valkampanjer ur ett jämförande perspektiv. Ur nationell synvinkel pekar resultaten på att flera svenska partier blir alltmer professionella i sin strategiska kommunikation. Men det är först när utvecklingen i Sverige kan jämföras med den i andra länder, med andra politiska system och medielandskap, som de nationella särdragens betydelse för partiernas kampanjarbete verkligen kommer upp till ytan. I den meningen är denna rapport ett viktigt och unikt bidrag till forskningen och debatten om de svenska partiernas kampanjarbete.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Politik, politisk kommunikation, EU-valet, professionalisering,strategiska kommunikation
Ytterligare information:
www.demokratiinstitutet.se
Postens nummer:
105171
Posten skapad:
2009-12-30 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007