transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Resultatförändringar i svensk grundskola

Författare och institution:
Jan-Eric Gustafsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Kajsa Yang Hansen (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer, s. 40-85
ISBN:
978-91-85545-67-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Skolverket
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Resultat, betyg, internationella kunskapsmätningar, könsskillnader
Postens nummer:
105110
Posten skapad:
2009-12-30 12:58
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007