transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Biskötsel under antiken

Författare och institution:
Erik Husberg (Institutionen för arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Columella Tolv böcker om lantbruk, s. 583-590
ISBN:
978-91-85205-77-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Kungl. Skogs och Lantbruksakademien
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Antiken, Columella, biodling, bikupor, honung, bivax, mulsum,
Ytterligare information:
Översättning från latinet av Sten Hedberg
Postens nummer:
105100
Posten skapad:
2009-12-30 10:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007