transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Changes in intestinal microflora in obesity: cause or consequence?

Författare och institution:
Fredrik Bäckhed (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
J Pediatr Gastroenterol Nutr, 48 Suppl 2 s. S56-7
ISSN:
1536-4801 (Electronic)
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Obesity and the associated metabolic disorders, such as diabetes and metabolic syndrome, have become major public health issues worldwide. Obesity results from a positive energy balance and is associated with decreased microbial diversity in the human gut with lower levels of Bacteroidetes. However, whether changes in the gut microbiota are a cause or consequence in obesity remains to be definitively proven. Experiments using germ-free mice have begun to reveal some mechanisms by which the gut microbiota may affect the development of obesity.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Postens nummer:
105079
Posten skapad:
2009-12-30 07:23
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007