transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rekrytering av medicinare till forskning kräver tidigt engagemang. Amanuensprogram visar att tidig forskningsstart ger bättre resultat.

Författare och institution:
Jan Borén (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet); Martin Adiels (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet); Ylva Wickström (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet); Sven-Olof Olofsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet); Pontus Boström (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet)
Publicerad i:
Läkartidningen, 106 ( 46 ) s. 3072-4
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
105016
Posten skapad:
2009-12-29 11:29
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007