transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A brief review of lipoprotein metabolism

Författare och institution:
Martin Adiels (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet); Sven-Olof Olofsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet); Marja-Riitta Taskinen (-); Jan Borén (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet)
Publicerad i:
Evidence-Based Management of Lipid Disorders, s. 350
ISBN:
1903378710
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Tfm Publishing
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Patologi ->
Molekylär medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes
Postens nummer:
105010
Posten skapad:
2009-12-29 11:14
Posten ändrad:
2016-08-19 09:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007