transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Understanding the East Asian peace: some findings on the role of informal processes

Författare och institution:
Mikael Weissmann (Institutionen för globala studier & Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
Asia Insights, 2009 ( 2 ) s. 14-17
ISSN:
0904-4337
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och konfliktforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Empirisk konfliktforskning
Nyckelord:
International relations, Peace, East Asian Peace, conflict prevention, peacebuilding, conflict management, informality, informal processes, regionalisation, regionalism, track two diplomacy, informal networks, personal networks, East Asia, Taiwan Strait, Korean Peninsula, China, Taiwan, North Korea, DPRK, South China Sea, ASEAN, ASEAN-way
Postens nummer:
105005
Posten skapad:
2009-12-29 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007