transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Påsdialys - peritonealdialys

Författare och institution:
Börje Haraldsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Ingrid Petersson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Råd om Vård - www.1177.se,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Sjukvårdsupplysningen
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Njursjukdomar
Postens nummer:
104956
Posten skapad:
2009-12-28 14:05
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007