transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fibrinogen Adsorption and Conformational Change on Model Polymers: Novel Aspects of Mutual Molecular Rearrangement

Författare och institution:
Mattias Berglin (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Emiliano Pinori (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Anders Sellborn (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Marcus Andersson (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Mats Hulander (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Hans-Björne Elwing (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Langmuir, 25 ( 10 ) s. 5602-5608
ISSN:
0743-7463
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
By combining quartz crystal microbalance with dissipation monitoring (QCM-D) and surface plasmon resonance (SPR), the organic mass, water content, and corresponding protein film structure of Fibrinogen adsorbed to acrylic polymeric substrates with varying polymer chain flexibility was investigated. Albumin and immunoglobulin G were included as reference proteins. For Fibrinogen, the QCM-D model resulted in decreased adsorbed mass with increased polymer chain flexibility. This stands in contrast to the SPR model, in which the adsorbed mass increased with increased polymer chain flexibility. As the QCM-D model includes the hydrodynamically coupled water, we propose that on the nonflexible polymer significant protein conformational change with water incorporation in the protein film takes place. Fibrinogen maintained a more native conformation on the flexible polymer, probably due to polymer chain rearrangement rather than protein conformational change. In comparison with immunoglobulin G and albumin, polymer chain flexibility had only minor impact on adsorbed mass and protein structure. Understanding the adsorption and corresponding conformational change of a protein together with the mutual rearrangement of the polymer chain upon adsorption not only has implications in biomaterial science but could also increase the efficacy of molecular imprinted polymers (MIPs).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
104948
Posten skapad:
2009-12-28 13:29
Posten ändrad:
2012-03-14 11:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007