transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kalendern i förskolan - en multimodal möjlighet

Författare och institution:
Elisabeth Mellgren (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Gustafsson, K. & Mellgren, E. (2005): Barns skriftspråkande - att bli en skrivande och läsande person. , Acta Universtatis Gothoburgensis ( Göteborg Studies In Educational Sciences 227 ) s. 18
ISSN:
0436-1121
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Skriftspråk; multimodalitet; Förskola; Kalender
Postens nummer:
104932
Posten skapad:
2009-12-28 11:16
Posten ändrad:
2009-12-28 12:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007