transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tunneling between Edge States in a Quantum Spin Hall System

Författare och institution:
Anders Ström (Institutionen för fysik (GU)); Henrik Johannesson (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Phys. Rev. Lett., 102 s. 096806
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
104919
Posten skapad:
2009-12-27 15:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007