transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Two-Impurity Kondo Model with Spin-Orbit Interactions

Författare och institution:
David F. Mross (Institutionen för fysik (GU)); Henrik Johannesson (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Phys. Rev. B , 80 s. 155302
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
104916
Posten skapad:
2009-12-27 15:02
Posten ändrad:
2009-12-27 15:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007