transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Adaptive algorithm for an inverse electromagnetic scattering problem

Författare och institution:
Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Marte P. Hatlo (-); Harald E. Krogstad (-)
Publicerad i:
Applicable Analysis, 88 ( 1 ) s. 15-28
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Postens nummer:
104799
Posten skapad:
2009-12-22 11:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007