transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Performance measurement: Saving the world or paving the road to hell?

Författare och institution:
Lena Lindgren (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
European Evaluation Society, Lissabon oktober 2008.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
performance measurement, performance paradox, research quality
Postens nummer:
104776
Posten skapad:
2009-12-22 10:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007