transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Risk of hypertension from exposure to road traffic noise in a population-based sample

Författare och institution:
Lars Barregård (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Ellen Bonde (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Evy Öhrström (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Occupational and Environmental Medicine, 66 s. 410-415
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
hypertension, road traffic noise, antihypertensive medication
Postens nummer:
104735
Posten skapad:
2009-12-22 07:50
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007