transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Minneslådor för äldre - en kultursatsning över generationsgränser

Författare och institution:
Kerstin Gunnemark (Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
Lägesrapport inom nationell handlingsplan för äldre, Socialdepartementet, Stockholm,
Antal sidor:
9
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
104721
Posten skapad:
2009-12-21 19:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007