transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kunskapsöverföringens dilemma. Svårigheter med förnyelse i ett helhetsperspektiv

Författare och institution:
Kerstin Gunnemark (Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
Forskare och praktiker i samverkan i lokala utvecklingsprojekt. Gunnemark, K & Jarlöv, L, red., Rapport Byggforskningsrådet,
Antal sidor:
11
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
104718
Posten skapad:
2009-12-21 19:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007