transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förorten - Med flyttlass till folkhemmet

Författare och institution:
Kerstin Gunnemark (Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
Nationalencyklopedin Sverige 1900-talet, s. 46-51
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Förortsmiljö.folkhemsstadsdel, nybyggarliv, modernitet, etnologi
Postens nummer:
104653
Posten skapad:
2009-12-21 16:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007