transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A study of residential radon in Sweden using multi-level analysis

Författare och institution:
Abdullah Almasri (-); Eva M. Andersson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Lars Barregård (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Health Physics, 96 ( 4 ) s. 442-449
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap ->
Toxikologi
Nyckelord:
exposure, 222RN, indoor
Postens nummer:
104634
Posten skapad:
2009-12-21 15:48
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007