transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Divergent Effects on Phagocytosis by Macrophage-Derived Oxygen Radicals

Författare och institution:
Kelly Brown (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Karin Christenson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Anna Karlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Claes Dahlgren (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Johan Bylund (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
J Innate Immun, 1 ( 6 ) s. 592-598
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Postens nummer:
104615
Posten skapad:
2009-12-21 15:31
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007