transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Ehrhard inequality

Författare och institution:
Christer Borell (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
C. R. Acad. Sci Paris, Ser I 337 s. 663-666
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
104601
Posten skapad:
2009-12-21 15:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007