transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A globally convergent numerical method for a coefficient inverse problem

Författare och institution:
Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Michael V. Klibanov (-)
Publicerad i:
SIAM J.Sci.Comp., 31 ( 1 ) s. 478-509
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Postens nummer:
104584
Posten skapad:
2009-12-21 14:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007