transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Probability measures related to geodesics in the space of Kähler metrics

Författare och institution:
Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
arXiv:0907.1806,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
104557
Posten skapad:
2009-12-21 13:55
Posten ändrad:
2016-09-14 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007