transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Positivity of direct image bundles and convexity on the space of Kähler metrics.

Författare och institution:
Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Journal of differential geometry, 81 ( 3 ) s. 457-482
ISSN:
0022-040X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
We develop some results from [4] on the positivity of direct image bundles in the particular case of a trivial fibration over a one-dimensional base. We also apply the results to study variations of Kähler metrics.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
104554
Posten skapad:
2009-12-21 13:52
Posten ändrad:
2016-09-14 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007