transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fotboll och kläder En av konsumtionskulutrens kopplingar

Författare och institution:
Viveka Berggren Torell (Institutionen för pedagogik och didaktik, idrottshögskolan)
Publicerad i:
Muntlig presentation vid: Textilvetenskapligt nätverk? Konferens på nordiska museet den 4-6 november 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Nyckelord:
fotboll, kläder
Postens nummer:
104532
Posten skapad:
2009-12-21 12:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007