transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Litteraturstudie - Effekter avseende buller och vibrationer från tåg- och vägtrafik

Författare och institution:
Evy Öhrström (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Annbritt Skånberg (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
ISBN:
91-7876-111-5
Antal sidor:
40
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
tågbuller, vägtrafikbuller, sömnstörning, störning, samtalsstörning, vibrationer
Postens nummer:
104518
Posten skapad:
2009-12-21 12:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007