transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Between "lifeworld" and "system" - caseworker role conflict in the provision of disability services to people injured by traffic accidents in Sweden

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete); Rafael Lindqvist (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Australian Journal of Rehabilitation Counselling,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
lifeworld, system, Habermas, case worker, caseworker role conflict, disability services, traffic accidents, Swecen
Postens nummer:
104513
Posten skapad:
2009-12-21 11:56
Posten ändrad:
2010-02-24 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007