transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

National evaluation for the improvement of science teaching. In R. Millar, J. Leach & J. Osborne (Eds.)

Författare och institution:
Björn Andersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Improving science education – the contribution of research. (pp. 62-78) Buckingham: Open University Press. , s. 62-78
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
104482
Posten skapad:
2009-12-21 09:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007