transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Understanding energy in nature and society – what conceptions do Swedish ninth-grades have?

Författare och institution:
Björn Andersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Research in Science Education in Europe. (pp. 57-65). Boston, Mass.: Kluwer Academic., s. 57-65
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
104481
Posten skapad:
2009-12-21 09:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007