transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Early single-instillation chemotherapy has no real benefit and should be abandoned in non-muscle-invasive bladder cancer

Författare och institution:
Sten Holmäng (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi)
Publicerad i:
European Urology supplements, 8 s. 458-63
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Postens nummer:
104478
Posten skapad:
2009-12-21 09:19
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007