transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Editorial comment on: Insignificant prostate cancer and active surveillance: from definition to clinical implications.

Författare och institution:
Gunnar Aus (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi)
Publicerad i:
European urology, 55 ( 6 ) s. 1331
ISSN:
1873-7560
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Nyckelord:
Aged, Early Detection of Cancer, Follow-Up Studies, Humans, Male, Middle Aged, Monitoring, Physiologic, methods, Neoplasm Staging, Observation, methods, Patient Selection, Prostate-Specific Antigen, blood, Prostatic Neoplasms, diagnosis, mortality, pathology, therapy, Risk Factors, Time Factors
Postens nummer:
104476
Posten skapad:
2009-12-21 08:59
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007