transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Is sex work?

Författare och institution:
Susanne Dodillet (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
1st European Conference on Politics and Gender (European Consortium for Political Research), Belfast/Irland, 22 januari
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Är sex arbete?, prostitution
Postens nummer:
104464
Posten skapad:
2009-12-20 12:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007